Reci mi, reci da me voliš
reci mi, hiljadu puta
kada život pokaže zube
Bog čuva djecu i pijance
i one što se ljube